„Autista szemmel” gyermek szemléletformáló program

Az autizmusban érintett gyermekek száma évről, évre növekszik. A legfrissebb statisztikai adatok alapján, minden 100. ember érintett. Hamarosan minden óvodai csoportban és később iskolai osztályban, legalább egy érintett gyermek jelenléte várható. Tény, hogy a kora gyermekkori autizmus nem kinőhető, hiszen ez nem egy betegség, hanem egy állapot, mely felnőtt korban is megmarad. Így a most autista kisgyermekből, pár év múlva autista kisiskolás lesz, majd 20 év múlva autista felnőtt lesz.

Az autizmus jellemzően 3 fejlődési területen károsítja, az érintett személyt (kommunikáció, szocializáció, viselkedési problémák), melyből adódó nehézségek, az érintett gyermek és közvetlen környezetének mindennapjait is megnehezíti. Az autista gyermekeknek speciális nevelésre, környezetre és bánásmódra van szükségük.

Egyesületünk, érzékenyítő programjával, az autista gyermekek, speciális igényeiből adódó nehézségeket kívánja segíteni, oly módon, hogy a közvetlen környezetében élő neurotipikus, vagyis nem érintett gyermekeket érzékenyíti, segítve őket, hogy könnyebben megértsék, és ez által kapcsolatot teremtsenek autista társaikkal, elfogadják őket.

Miért ez a korosztály?

Programunkkal a 6-10 éves korosztályt, azon belül is a nagycsoportosokat és a kisiskolásokat szeretnénk megcélozni. A gyermekek első szocializációs lehetősége, itt találkoznak először kortársakkal. Az autista gyermekek szocializációs problémái is itt jelentkeznek először intézményi szinten.

Miben segít a program?

A Szemléletformáló Programunk segítséget nyújt abban, hogy az autista gyermekek kortársai megismerkedhessenek, az őket érintő nehézségekkel. Betekintést nyújt a világukba és megoldási lehetőségeket kínál, az őket is érintő problémákra. Így a szociális érzékenyítés mellett a program edukációs jellegénél fogva, hosszú távon elősegítheti az autista gyermekek eredményesebb és könnyebb integrációját.

Miről szól az érzékenyítés és hogyan szólítjuk meg a gyermekeket?

A Szemléletformáló Programot kifejezetten az óvodai nagycsoportos, kisikolás korosztálynak terveztük meg (6-10 éves korosztály számára), jellemzően az autistáknál, hasonló módon visszatérő problémák megoldásaira fókuszálva. A program kidolgozásában több szakember és érintett szülő is részt vett.

A gyermekeket kisebb történet segítségével, interaktív, játékos formában, bábos elemek felhasználásával kalauzoljuk el, az autisták világába, számukra érthető és talán még szórakoztató formában is.

Mennyi időt vesz igénybe a foglalkozás és mire van szükség?

A Szemléletformáló Program során, 1 foglalkozás összesen 45-50 percet vesz igénybe. Az edukáció egyik részében egy történet formájában, bábok kíséretében mesélünk az autizmusról, kalauzoljuk a gyermekeket az autisták világába. A történet közben kisebb interaktív, játékos foglalkozás segítségével mélyítjük el, a mesében elhangzottakat. A történetek és az interakció, a gyermekeket játék formában megszólító feldolgozás olykor összefolyik.

A Program keretein belül elérhető foglalkozás, amely az autizmus okozta specifikus nehézségeket célozza meg, vagyis egy kommunikációs, egy szocializációs és egy szenzoros ingerfeldolgozási problémákat feldolgozó történet.

A foglalkozás az intézmény részéről semmilyen plusz eszköz biztosítást vagy hátteret, nem igényel, az Egyesület minden, a programhoz szükséges eszközt biztosít.

Miben segít a program az érintett és nem érintett kortárs gyermekeknek?

Az érzékenyítő és szemléletformáló programunktól azt várjuk, hogy rövid és hosszú távon is növeli a fogyatékossággal szembeni attitűdöt, így segítve elő az autizmusban érintett gyermekek beilleszkedését. Minden olyan információ, tudás, amely eljut a gyermekekhez segíti az integráló óvodák mindennapjait.

Programunk része, igény szerint, egy rövid a pedagógusokat megszólító tájékoztató is, melynek során a gyermekekkel is megismertetett autista specifikus jellemzőkről, és a nehézségeket segítő megoldási lehetőségekről felvilágosítást nyújtunk az óvodában dolgozó pedagógusoknak. Mindezt online formában vagy pécsi irodánkban tudjuk biztosítani.

A program segítségével Egyesületünk egy pszichológiai kutatást is segít, melyben az szemléletmódosítás hatását vizsgáljuk a fogyatékossággal szembeni attitűd változására tekintettel.

A Program helyszíne

A programot minden esetben az Egyesület az Intézmény által kért helyszínre szállítja (csoportszoba, tanterem, tornaszoba).

Program költsége:

35.000 Ft/ előadás (Pécsen kívüli helyszín esetén plusz útiköltség, mely előre egyeztetésre kerül.)