Autizmus spektrum zavar és logopédia

Az autizmus spektrum zavarral érintett gyermekek jelentős részének szüksége van valamilyen logopédiai megsegítésre, terápiára. Esetükben meglehetősen speciális a beszédfejlődés, illetve egyénenként nagy variabilitás jellemző. A beszéd fejlettségi szintjét több tényező is befolyásolja. Ilyenek többek között a család, az autizmus súlyossága, a figyelési képesség, pszichés állapot, az intellektus stb.

Egy neurotipikus gyermeknél logopédiai terápia során építkezni tudunk célzott figyelmére, nyelvi tudatosságára, elvonatkoztató képességeire stb. A beszédhangok kialakítása aprólékos munka, tükör előtt végzett gyakorlatokkal, rengeteg ismétléssel. Ezekhez egy autizmussal élő gyermeknek kevésbé van türelme. A „hang”, amire a logopédus felhívja a figyelemét, amit javítani lenne szükséges, számára elvont fogalom. Unalmas lehet számára az utánmondás, szótagolás, megnevezés és mondatalkotás.

Egy autizmussal élő gyermek logopédiai terápiájához úgy érdemes egy logopédusnak hozzáállni, hogy rendelkezik speciális tudással autizmus terápiák terén, tudja, hogy hogy közelítsen egy autizmussal érintett gyermekhez.

Egy pár hangra kiterjedő beszédhiba javítása is hosszadalmas folyamat esetükben, míg a grammatika helyes kialakítása (ragok, mondatszerkesztés, szókincsbővítés stb.) még ennél is hosszabb folyamat, több munka. 

Egy neurotipikus gyermeket motivál a logopédus lénye, a neki való megfelelés, a saját siker, az elismerés, ha jól teljesített (szülőtől, pedagógustól, társaktól), az érdekes feladatok, annak helyes megoldása. Erre a megfelelési vágyra autizmussal élő gyermekek esetében kevésbé támaszkodhatunk. Ezért is fontos, hogy a logopédus ismeretekkel rendelkezzen bizonyos terápiás módszerekről, hogy segítséget tudjon nyújtani az autizmussal érintett gyermekek számára. Egy-egy találkozás során a különböző logopédiai feladatok, gyakorlatok elvégzéséhez speciális módszerek alkalmazására van szükség, amelyet az adott gyermek képességeinek, igényeinek figyelembevételével a logopédusnak tapasztalatai alapján kell kialakítania.

Összegezve tehát az autizmus spektrum zavarral érintett gyermekek esetén a beszédfejlesztés egy hosszadalmas folyamat, amelynél nélkülözhetetlen, hogy a logopédus megfelelő tudással rendelkezzen autizmus specifikus terápiákkal, módszerekkel.