NEAO-KP-1-2022/8-000069

Szakmai program levédetése, hozzá felnőttképzési rendszer kiépítése az autista gyermekek fejlődéséért

A projekt során a célunk egy 3 alkalmat felölelő interaktív szemléletformáló program kialakítása volt. A célcsoport 6 és 9 év között korosztály volt, elsődlegesen integrált óvodába járó, neurotipikus gyermekek. A szemléletformálás központi témája az autizmus volt. Tervünk egy olyan történetet és interaktív játékot magába foglaló előadás volt, amely szórakoztató tartalma mellett edukációs célt is szolgál. Ismeretet ad át az autizmusról, a kortársaknak, segítve ezzel az érintett gyermekek kortársi, majd a későbbiekben a társadalomba való beilleszkedését. Első feladatunk a megkapott részarányos összeg szerinti feladat módosítás és az 1 éves projekt tervének összerakása volt. A projektet az 1 éves időtávban 7 szakaszra bontottuk. A covid 19 járvány okozta nehézségek miatt, mi szerint az óvodák lezártak, vagy hosszabb ideig tartó betegségek merültek fel munkatársaink, partnereink esetében módosításokat kellett végrehajtanunk több alkalommal is a feladat végrehajtásokban.

Projekt időszaka: 2021. Április 1- 2022. április 30.

2021. április 1. – május 1. Háttérmunkák és előkészítő munkák Óvodák toborzása, pályázati úton 10 óvoda megtalálása és kiválasztása Óvodákkal való kommunikálás és tervezett időpontok, első szakaszra egyeztetése kutatás összerakása, konzulensekkel való egyeztetés Kommunikációs történethez szükséges háttér anyagok, bábok elkészítése, próba megszervezése Első próba 1 önkéntes megtalálása

2021. május 1. – július 15. Kivitelezés első szakasza: Kommunikációs mese szakasz megvalósítás, heti 1 alkalommal, összesen 12 hét, tervezetten, minimum 10 alkalom.

2021. július 15. – augusztus 31.: Első szakasz eredményeinek feldolgozása, részeredmények összesítése Kutatási eredmények rész összesítése, utógondozás Második időpontok egyeztetése az óvodákkal Szociális történet összerakása és bábok elkészítése.

2021. szeptember 1. – november 15. Kivitelezés második szakasza: Szociális mese szakasza megvalósítás, heti 1 alkalommal, összesen 12 hét, tervezetten, minimum 10 alkalom.

2021. szeptember 01. – 2022. február 1.: Szenzoros és szociális történet összerakása, szükséges eszközök beszerzése, bábok elkészítése, próbák kivitelezése

2021. november 1. – 2022. január 1.: Második szakasz eredményeinek összesítése Kutatási eredmények rész összesítése, utógondozás, harmadik időpontok egyeztetése az óvodákkal. Szenzomotoros történet összerakása és bábok elkészítése

2022. január 1. – 2022. február 28. Kivitelezés harmadik szakasza: Szenzomotoros történet szakasza megvalósítás, heti 1 alkalommal, összesen 8 hét, tervezetten, minimum 8 alkalom.

2022. február 01. – március 31.: 12 előadás megvalósítása

A program során tehát terv szerint megvalósult a 3 történet (kommunikációs- szociális- és szenzoros nehézségeket feldolgozó) és az azt megába foglaló interaktív, játékos előadás. 21 előadást tudtunk megvalósítani, 7 óvodában (Illyés Gyula Tagóvoda-Pécs, Hajnóczy János utcai Tagóvoda-Pécs, Néri Szent Fülöp Katolikus Óvoda-Pécs Janikovszky Éva Óvoda-Kozármisleny, Tompa Mihály utcai óvoda-Komló, Városközponti óvoda-Pécs, Gyermeklánc óvoda-Szekszárd) 3 külső szabadtéri helyszínen (Cserkúti Pajtaszínház, Orfűi Akadálymentes nap, Pécs Tüskésréti tó). Az óvodákat régiós szinten, a megvalósulást megelőzően megpályáztattuk, felmérve az igényt, és olyan helyen megvalósítva, ahol valós szükséglet és igény van rá. Minden esetben integráló óvodába valósítottuk meg, ahol a csoportban érintett gyermek is volt. A külső helyszíni programok megvalósítási oka a Covid 19 járvány volt. Igyekeztünk az előadásokat bizonyos időszakban nem elhalasztani, hanem arra egy másik megvalósítási helyszínt találni. A megvásárolt és legyártatott eszközök az előadások kivitelezését szolgálták. Ezek többsége bábok és egyéb színpadi kellékek, autizmus specifikus akadálymentesítést segítő eszközök: P.E.C.S. mappa, napirend, hangerő lámpa, szenzoros szőnyeg, egyedileg legyártott folyamatábrák és ötpontos skála.

Az előadásokhoz kapcsolt szakmai programok, pedagógusoknak tartott szakmai napok miatt szükséges volt grafikai anyagok elkészítése. A covid 19 járvány miatt munkatársaiknak maszkokat gyártattunk, az óvodákba és személyes megbeszélésre való kijárás esetében. Tervezetten megvalósítottunk egy központi szakmai napot, azon óvodák számára, akik a programban részt vettek. Az eljött pedagógusok igénye szerint a programhoz további pedagógusi tájékoztatókat kapcsoltunk, mely során az autizmusról és a projekt megvalósulásáról, hasznosságáról beszéltünk.

Szakmai nap programja:
13.45-14.00 Megérkezés
14.00-14.15 Bemutatkozik a „Lásd a világot autista szemmel” Egyesület (Kádárné Szántó Nikolett) és Szabó Zsuzsa, Pilinczes Kata a Program megalkotói és előadói
14.15-14.45 „Autista szemmel” Program rövid ismertetése
14.45-15.00 Bábos, művészi rész elkészítés hátterének bemutatása és történetből részlet megjelenítése
15.00-15.30 Interaktív játék rész hátterének bemutatása (eszközök, módszerek) és Interaktív részlet bemutató
15.30-15.45 Szülői tapasztalat a történetben megjelenő módszerekkel, eszközökkel kapcsolatban
15.45-16.00 Eddigi tapasztalatok, pedagógusi vélemények a Programmal kapcsolatban és a Program jövőbeni tervei, kérdések. A projekt során validált kérdőív és egyéb empirikus eszközök használata mellett felmérést végeztünk a program eredményességéről. A pedagógusok korai visszajelzései pozitívak voltak, mi szerint nem csak tetszett a gyermekeknek az előadás, de nagyon érthetően átadásra kerültek az autizmus specifikus tartalmak. A pedagógusok számára tartott szakmai nap hiánypótlónak bizonyult a számunkra. A hosszú távú eredmények kutatási eredményei, a gyermekek körében végzett attitűd vizsgálat eredményeinek elemzése.

A programok a „Lásd a világot autista szemmel” Egyesület szervezésében a Nemzeti Együttműködési Alap, a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Miniszterelnökség támogatásával valósultak meg.