“Lásd a világot autista szemmel” Egyesület

2014 novemberében elindult Pécsett egy szülői kezdeményezés, melynek célja a pécsi és környékbeli autista gyermekeket nevelő családok mindennapjainak támogatása volt. A Pécsi Autista Szülőcsoport állandó tagokkal, kezdetben önerőből tartotta fenn magát. Rendszeres szülői találkozókkal, Pécsre szervezett szakmai tartalmú előadásokkal, családias légkörben megtartott közösségi programokkal színesítettük tudásunkat, és támogattuk egymást.


2016-ban megérett az elképzelés, miszerint a szülőcsoport immár hivatalos keretek között folytassa munkáját, így alakult meg a “Lásd a világot autista szemmel” Egyesület.

Az Egyesület célja, hogy folytassa a Pécsi Autista Szülőcsoport munkáját, és további kezdeményezésekkel, minél szélesebb körben segítse a Baranya-, Tolna-, és Somogy-megyében élő autista gyermekek, fiatalok és családok életét.

2020-ban az Egyesület élete, haladva a felmerülő igényekkel, újraszerveződött és eddig megvalósult feladatai mellett, új projektekkel, szolgáltatásokkal bővült.